Privacyverklaring

Persoonlijke grenzen leren herkennen en aangeven richting anderen.

Privacy- en cookieverklaring
22 december 2020 


Bij ontpop.nl is je privacy van groot belang. Je worden dan ook volgens de nieuwe Europese wetgeving, met de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), gewaarborgd. Dit onder andere in dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen en dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens. Hieronder lees je per onderdeel wat wij allemaal doen met je persoonsgegevens.  

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom doen wij dit? 

Contactformulier
Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contact formulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: naam, email adres en een korte toelichting. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en verwerkt op grond van je toestemming en metals doel om in contact met je te komen.  ErvaringenOp onze website plaatsen we ervaringen van deelnemers over de programma's. Op de hoofdpagina word je ervaring gedeeld met je voor- en achternaam en foto. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld op basis van je toestemming met als doel om bezoekers te inspireren en te informeren over het programma. 

Nieuwsbrieven
Voor het aanmelden van de nieuwsbrief hebben we je voor- en achternaam, en e-mailadres nodig. Met je toestemming worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt met als doel om je tips, inspiratie, blogs en nieuws te sturen.  Bewaartermijn Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk gereserveerd. Voor verschillende categorieën hanteren we verschillende bewaartermijnen. Voor het contactformulier worden je persoonsgegevens bewaard totdat we zeker weten datje tevreden bent met onze reactie. Daarna verwijderen we deze persoonsgegevens na zes maanden. Op deze manier kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Voor nieuwsbrieven bewaren je persoonsgegevens drie maanden nadat jij je hebt afgemeld. Voor de bestelling van een programma van aanmelding van een live evenement hebben we een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor de belastingdienst.

Marketing
Graag stellen wij onze klantrelaties op de hoogte van onze producten of diensten. Dit doen wij via de e-mail. Indien je hier geen behoefte aan hebt, kun je dit in de e-mail via een afmeld link kenbaar maken. We zullen je vervolgens in de toekomst geen reclame meer sturen.  Aan wie kunnen wij je persoonsgegevens eventueel bekend maken? Wij verkopen uw persoonsgegevens onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen door. Wel delen wij je persoonsgegevens met bedrijven of instellingen als dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst. Met deze partijen hebben we een verwerkers overeenkomst gesloten, zodat je persoonsgegevens voor het doel gebruikt worden waar wij ze voor hebben ingeschakeld. We werken bijvoorbeeld samen met MoneyBird voor het aanmaken van facturen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en e-book aan klantrelaties maken we gebruik van Active Campaign. Onze website bevat meerdere links naar onze Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Ontpop pagina's. We zijn niet verantwoordelijk voor (het naleven van)dat beleid van de producten van diensten van Facebook, Twitter, Instagram enYouTube. We raden je het privacybeleid van Facebook, Twitter, Instagram en Youtube goed door te lezen. 

Hoe zit het met cookies op onze website?
Op onze website gebruiken wij cookies en deze worden als kleine bestanden opgeslagen in je internetbrowser. Met deze cookies kunnen wij zien hoe je onze website gebruikt of wanneer je onze website verlaat. Via https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/cookies-verwijderen vind je meerinformatie over hoe je per internetbrowser je cookies kunt verwijderen. Kies je ervoor om de cookies te verwijderen, dan is het mogelijk dat onze website niet goed functioneert.  

Google Analytics
Google Analytics gebruiken wij om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst ondertekend. In deze verwerkersovereenkomst staan ​​strenge afspraken over wat zij mogen bij houden en verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google deIP-adressen anonimiseren door een gedeelte van het Ipv4 adres te maskeren.  

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
Beveiliging van je persoonsgegevens hebben wij hoog in het vaandel. Door verschillende technische en organisatorische maatregelen zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Welke maatregelen wij hebben genomen kunt u hieronder lezen:
• De persoonsgegevens worden na ontvangst met een encryptie opgeslagen in ons beveiligde netwerk.
• Alle mailwisseling verloopt via een beveiligde verbinding. Deze verbinding is bekend onder de naam Secure Socket Layer (SSL)
• Wij nemen fysieke maatregelen om toegang tot onze servers en werkcomputers te beschermen. Dit doen wij door middel van sloten of toegangspassen.
• Onze website is versleuteld via een SSL certificaat. Je kunt dit herkennen aan https: // voor ontpop.nl  

Wijzigingen van website en privacyverklaring
Wanneer wij onze website aanpassen, zullen wij onze privacyverklaring indien nodig aanpassen. Het is belangrijk om goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst onze privacyverklaring gewijzigd.  Wat zijn je rechten? Je hebt de volgende rechten:
• Het recht op data portabiliteit. Het recht om persoonsgegevens te dragen;
• Het recht op vergetelheid. Het recht om “vergeten” te worden; • Het recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij vanje verwerken in te zien;
• Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die wij verwerken te laten wijzigen; • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
• Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Om zeker te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen, kan het voorkomen dat wij een kopie van je identiteitsbewijs ontvangen. Deze kun je sturen nadat er contact is geweest via het contactformulier. Op de kopie van je identiteitsbewijs kun je het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken en op je paspoort kunnen je de strook met letters en cijfers aan de onderzijde zwart maken. Zodra dit in orde is, reageren we binnen vier weken op je verzoek. 

Waar kun je een klacht indienen?
Je hebt het recht om een ​​klacht over ons in te dienen als je kunt dat niet op de juiste manier helpen. De klacht kun je bij de toezichter Autoriteit Persoonsgegevens indienen.  

Contactgegevens
Fanny Willems
Begoniastraat 218
2565 ST Den Haag